Death Notices & Obituaries

David Williams

WILLIAMS Dr David Mansell Yn dawel ar Fawrth 21, David (gynt o Borthmadog). Priod annwyl y diweddar Enid. Gwasanaeth yng Nghapel Bethel, Plassey St Penarth ar ddydd Iau 11 o Ebrill am 12:00yh. Gwasanaeth byr i ddilyn yn Amlosgfa y Barri am 1:00yh. Dim blodau ond cyfraniadau os ddymunir i St David's Hospice Care.

352 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message