Search for more Public Notices in your area
General

COUNCIL TAX 2021/22 MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT FINANCE ACT 1992

Notice ID: BOU2030637

Notice effective from
17th March 2021 to 16th April 2021

COUNCIL TAX 2021/22 MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL LOCAL GOVERNMENT FINANCE ACT 1992
SECTIONS 30 AND 38
monmputhshire
sirjynwy
TRETHY CYNGOR 2021/22 CYNGOR SIR FYNWY DEDDF CYLLID LLYWODRAETH LEOL 1992 ADRANNAU 30 A 38
Notice is hereby given that the Council at its meeting on 11 March 2021, Hysbysir trwy hyn fod y Cyngor ar 11 March 2021, wedi pennu Treth y set the amount of council tax for each property band within the relevant Cyngor ar gyfer pob band eiddo o fewn yr ardaloedd cymunedol perthnasol community areas as shown below. These amounts include the Police and fel a ddangosir isod. Mae'r symiau hyn yn cynnwys y praesept Heddlu a
Community Council precept.
Chyngor Cymuned.
Abergavenny Caerwent Caldicot Chepstow Crucorney Devauden Goetre Grosmont Gwehelog Llanarth Llanbadoc Llanelly Hill Llanfoist Llangattock V A Llangwm Llangybi Llanhennock Llanover Llantillio Croess Llantillio Pertholey Llantrissant Magor with Undy Mathern Mitchell Troy Monmouth Portskewett Raglan Rogiet Shirenewton St. Arvans Tintern Trelech Usk

See table attached below:

Mr P.W. Davies F.C.C.A. Chief Officer for Resources, Monmouthshire Mr P.W. Davies F.C.C.A. Prif Swyddog Adnoddau, County Council, P.O Box 106, Caldicot NP26 9AN Cyngor Sir Fynwy, Blwch SP 106, Cil-y-Coed NP26 9AN

Attachments

BOU2030637.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices