Search for more Public Notices in your area
Traffic

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123(2A) TENNIS COURTS, ROMILLY PARK, ROMILLY PARK ROAD, BARRY

Notice ID: NEW2066643

Notice effective from
29th April 2021 to 29th May 2021

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123(2A) TENNIS COURTS, ROMILLY PARK, ROMILLY PARK ROAD, BARRY
Notice is HERBY GIVEN that the Vale of Glamorgan Council intends to lease the Tennis Courts at Romilly Park, Romilly Park Road, Barry which form part of an open space, to Tennis Wales.
A plan identifying the land may be examined on the Council's website at

www.valeofglamorgan

.

gov.uk/en/our_council/legal_notices


Objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to: Operational Manager, Neighbourhood Services, Healthy Living and Performance, Court Road Depot, Barry Road, Barry, CF62 9BG or by email to C1

V@valeofglamorgan.gov.uk

FAO David Knevett, by no later than 20th May 2021.
Dated this 29th day of April of 2021
D. Maries
Monitoring Officer / Head of Legal & Democratic Services
CYNGOR BRO MORGANNWG DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123(2A) CYRTIAU TENNIS, PARC ROMILLY, ROMILLY PARK ROAD, Y BARRI
Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu prydlesu'r Cyrtiau Tennis ym Mharc Romilly, Romilly Park Road, Y Barri sy'n rhan o fan agored, i Tennis Cymru.
Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar wefan y Cyngor yn

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/

our_council/lega .notices
Mae'n rhaid gwneud unrhyw wrthwynebiadau i'r gwarediad arfaethedig yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at: Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Cymdogaeth, Byw'n lach a Pherfformiad, Depo Court Road, Barry Road, y Barri, CF62 9BG neu drwy e-bost at

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

At sylw David Knevett, erbyn dim hwyrach na 20fed Mai 2021.
Dyddiad 29ain Ebrill 2021
D. Maries
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

Attachments

NEW2066643.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices