Search for more Public Notices in your area
Traffic

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 122 (2A) LAND AT THE REAR OF HOLM VIEW LEISURE CENTRE, BARRY

Notice ID: NEW2078481

Notice effective from
13th May 2021 to 12th June 2021

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 122 (2A) LAND AT THE REAR OF HOLM VIEW LEISURE CENTRE, BARRY Notice is hereby given that the Vale of Glamorgan Council intends to appropriate land at the rear of Holm View Leisure Centre, Barry having an area of approximately 2.1 acres which is currently surplus general fund land and used as open space to the Council's Housing Department for housing development purposes. A plan identifying the land may be examined on the Council's website Legal Notices page at

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/

legal_notices

Objections to the intended appropriation must be made in writing, stating the grounds for such objection and addressed to: Housing Development Manager, Alps Depot, Alps, Quarry Road, Wenvoe, CF5 6AA or by email to C1

V@valeofglamorgan.gov.uk

FAO Andrew Freegard by no later than 3rd June 2021. Dated: 13th May 2021 D Maries

Head of Legal and Democratic Services/ Monitoring Officer

CYNGOR BRO MORGANNWG DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 122 (2A) TIR YTU OL I GANOLFAN HAMDDEN HOLM VIEW, Y BARRI Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu meddiannu tir y tu Ol i Ganolfan Hamdden Holm View, y Barri, sydd ag arwynebedd o tua 2.1 erw sydd yn dir cronfa gyffredinol gweddilliol ar hyn o bryd ac a ddefnyddir fel man agored gan Adran Dai'r Cyngor at ddibenion datblygu tai.

Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar dudalen Hysbysiadau Cyfreithiol Gwefan y Cyngor yn

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_

council/legal_notices/Legal-Notices.aspx Rhaid i wrthwynebiadau i'r meddiannu a fwriedir gael eu gwneud yn ysgrifenedig, gan nodi'r seiliau dros wrthwynebiad o'r fath a'u hanfon i'r: Rheolwr Datblygu Tai, Depo'r Alpau, Yr Alpau, Quarry Road, Gwenfo, CF5 6AA neu drwy e-bost i C1V0

valeofglamorgan.gov.uk

At Sylw Andrew Freegard yn ddim hwyrach na 3ydd Mehefin 2021. Dyddiad: 13eg Mai 2021 D. Maries

Pennaeth/Swyddog Monitro Gwasanaethau Democrataidd a Chyfreithiol

Attachments

NEW2078481.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices