Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

Notice ID: NEW2249614

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

TORFAEN COUNTY BOROUGH

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD)

PENSARN WAY, CWMBRAN

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Pensarn Way, Cwmbran.

Y ffordd arall yw ar hyd Pensarn Way, Henllys Way a'r un fath o'r cyfeiriad arall. Cedwir mynediad i drigolion Hendre Court.

DawV Gorchymyn i rym o 09:00 - 17:00 ddydd Mawrth 23 Tachwedd 2021 am I diwrnod, ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheldlol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis.

Dyddiad: 17 Tachwedd 2021

Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganotfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

PENSARN WAY, CWMBRAN

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Pensarn Way, Cwmbran.

The alternative route is along Pensarn Way, Henllys Way and vice versa. Access for residents of Hendre Court will be maintained.

The Order will operate from 09:00 - 17:00 Tuesday 23rd November 2021 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 17th November 2021

Stephen Vickers, Chief Executive,

Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2249614.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices