Search for more Public Notices in your area
General

Notice is HERBY GIVEN that the Vale of Glamorgan Council intends to lease to Barry RFC an area at Barry Rugby Football Club

Notice ID: NEW2366695

Notice effective from
24th March 2022 to 23rd April 2022


Vale Of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Local Government Act 1972 Section 123(2a)

Barry Rugby Football Club, Barry

Notice is HERBY GIVEN that the Vale of Glamorgan Council intends to lease to Barry RFC an area at Barry Rugby Football Club, Merthyr Dyfan Road, Barry which includes land held as public open space. A plan identifying the land may be examined on the Council's website at

www.valeofglamorgan

.

gov.uk/en/our_council/legal_notices

Objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to: Operational Manager, Neighbourhood Services, Healthy Living and Performance, Court Road Depot, Barry Road, Barry, CF62 9BG or by email to

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

FAO David Knevett, by no later than 14th April 2022.
Dated this 24th day of March 2022 D. Maries
Monitoring Officer / Head of Legal & Democratic Services


Deddf Llywodraeth Leol 1972 Adran 123(2a)
Clwb Rygbi'r Barri, Y Barri

Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod Cyngor Bro
Morgannwg yn bwriadu prydlesu i Glwb Rygbi'r
Barri ardal yng Nghlwb Rygbi'r Barri, Heol
Merthyr Dyfan, Y Barri sy'n cynnwys tir sy'n
cael ei ddal fel man agored.
Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar wefan
y Cyngor yn

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/


our_council/legal_notices
Mae'n rhaid gwneud unrhyw wrthwynebiadau
i'r gwarediad arfaethedig yn ysgrifenedig a'u
cyfeirio at: Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau
Cymdogaeth, Byw'n lach a Pherfformiad, Depot
Court Road, Barry Road, y Barri, CF62 9BG neu
drwy e-bost at

C1V@valeofglamorgan.gov.uk


At sylw David Knevett, erbyn dim hwyrach na
Meg Ebrill 2022.
Dyddiad 24ain Mawrth 2022
D. Maries
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd_

Attachments

NEW2366695.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices