Search for more Public Notices in your area
Planning

Vale of Glamorgan, Multi Planning Notices

Notice ID: NEW2377178

Notice effective from
7th April 2022 to 7th May 2022


Vale Of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg
Local Government Act 1972 Section 123(2a)
Land Adjacent To Cowbridge Tennis Club

Notice is HERBY GIVEN that the Vale of Glamorgan Council intends to lease two parcels of land adjacent to Cowbridge Tennis Club to the Tennis Club. The land is held as public open space.
A plan identifying the land may be examined on the Council's website at

www.valeofglamorgan

.

gov.uk/en/our_council/legal_notices


Objections to the intended disposal must be made in writing and addressed to: Estates Department, Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry, CF63 4RU or by email to strategicpropertyonevale®

valeofglamorgan.gov.uk

by no later than 28th April 2022.
Dated this 7th day of April 2022 D. Maries
Monitoring Officer / Head of Legal & Democratic Services

Deddf Llywodraeth Leol 1972 Adran 123(2a)
Tir Gerllaw Clwb Tenis Y Bont-Faen

Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu prydlesu i Clwb Tenis Y Bont-faen i'r Clwb Tenis. Delir y tir fel man agored cyhoeddus.
Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar wefan y Cyngor yn

www.valeofglamorgan.gov.uk/Sn/

our_council/legal_notices
Mae'n rhaid gwneud unrhyw wrthwynebiadau i'r gwarediad arfaethedig yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at, Adran Ystadau, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU neu drwy e-bost at

strategicpropertyonevale@valeofglamorgan.gov

. uk heb fod yn hwyrach 28ain Ebrill 2022.
Dyddiad 7fed Ebrill 2022
D. Maries
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

Attachments

NEW2377178.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices