Search for more Public Notices in your area
Sully Community Council
General

PUBLIC NOTICE

Notice ID: NP3957424

Notice effective from
19th January 2017 to 18th February 2017

PUBLIC NOTICE

Sully and Lavernock Community Council have adopted an amended Code as regards the conduct which is expected of members and co-opted members bases on the model code as prescribed under 'Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) (Amendment) Order 2016 - (No: 2016/84).'

Copies of the code adopted by this Council are available for inspection by members of the public at the times shown below:

Clerk: David Roberts, Council Office, Jubilee Hall, Smithies Avenue, Sully, CF64 5SS Tel: 02920 530006 9.00am - 12.00noon Mon-Fri

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

Cyngor Cymuned Abersili a Larnog wedi mabwysiadu Cod diwygledig ynghylch yr ymddyglad a ddisgwyllr gan aelodau ac aelodau cyfetholedig ar y cod model fel y'l rhagnodwyd o dan 'Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddyglad) (Cymru) (Diwyglad) 2016 - (Rhif: 2016/84)'

Mae copiau o'r cod a fabwysiadwyd gan bob cyngor ar gael i w harchwillo gan aelodau'r cyhoedd ar yr adegau a nodir isod:

Clerc: David Roberts, Swyddfa'r Cyngor,

Neuadd Jiwbili, Smithies Avenue, Abersili,

CF64 5SS Ffon: 02920 530006 9.00am -

12.00noon Llun - Gwener

Attachments

NP3957424.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices