Search for more Public Notices in your area
General

NOTICE OF PUBLIC INQUIRY

Notice ID: NP4154856

Notice effective from
14th December 2017 to 13th January 2018

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL CYNGOR BRO MORGANNWG

NOTICE OF PUBLIC INQUIRY HYSBYSIAD O YMCHWILIAD CYHOEDDUS

THE COMMONS ACT 2006 SECTION 15(1) AND DEDDF TIROEDD COMIN 2006 ADRAN 15(1) SECTION 111 LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 AC ADRAN 111 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972
Notice is hereby given that the Council in its capacity as Registration Authority has appointed an independent Inspector to consider the application to register a town or village green on the land known as:
Sully Sports Playing Field, South Road, Sully, Vale of Glamorgan
Who will attend at:
The Boardroom at Vale of Glamorgan Council's Docks Office, Subway Road, Barry, Vale of Glamorgan on Monday 29th, Tuesday 30th, and Wednesday 31st January 2018 and if required Thursday 1st February 2018 beginning each day at 10.00am, to hold a public local inquiry into the application.
Any person wishing to view the application and other documents relating to it, may do so by request at the Vale of Glamorgan Council's Civic Offices, Holton Road, Barry, Vale of Glamorgan, CF63 4RU during the hours of 9:00am to 5.00pm Monday to Thursday and 9.00am to 4:30pm on Friday from Monday 18th December 2017.
Dated 14th December 2017
Debbie Marles
Head of Legal Services
For Vale of Glamorgan Council
Rhoddir hysbysiad drwy hyn fod y Cyngor fel yr Awdurdod Cofrestru wedi penodi Arolygydd annibynnol i ystyried y cais i gofrestru llain werdd pentref neu dref ar y tir a elwir yn:
Cae Chwaraeon Sili, South Road, Sili, Bro Morgannwg
a fydd yn mynychu:
Ystafell y Bwrdd yn Swyddfa'r Dociau, Cyngor Bro Morgannwg, Heol yr Isffordd, y Barri, Bro Morgannwg ar Ddydd Llun 29, Dydd Mawrth, 30 a Dydd Mercher 31 Ionawr 2018 ac os oes angen Dydd Iau 1 Chwefror 2018 gan ddechrau bob dydd am 10.00am, i gynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus i'r cais hwn.
Gall unrhyw berson sydd yn dymuno gweld y cais hwn ac unrhyw ddogfennau eraill yn ymwneud ag ef, wneud hynny drwy gais yn swyddfeydd Dinesig Cyngor Bro Morgannwg, Heol Holltwn, y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RU rhwng 9.00am a 5.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Iau, a rhwng 9.00am i 4.30pm ar Ddydd Gwener o Ddydd Llun 18 Rhagfyr 2017
ymlaen.
Dyddiad 14 Rhagfyr 2017
Debbie Marles
Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol Ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg

Attachments

NP4154856.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices